Politica de Confidențialitate

Data adoptării: 19.04.2021

JD AGRO COCORA SRL (denumită în continuare „JD AGRO COCORA ”, „Operatorul”, „Noi”) respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal al fiecărei persoane și a adoptat prezenta Politică de Confidențialitate pentru a vă prezenta într-o manieră transparentă modul în care colectează, utilizează și dispune de informațiile aflate în legătură directă sau indirectă cu dumneavoastră ca individ, precum și drepturile pe care le aveți cu privire la aceste activități.

În prelucrarea datelor cu caracter personal, JD AGRO COCORA acționează în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare „Regulamentul”), ale Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( în continuare „Legea nr. 190/2018”), precum și a oricăror alte prevederi aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Entitatea care vă prelucrează datele cu caracter personal prin intermediul prezentei pagini web este JD AGRO COCORA SRL, o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în comuna Cocora, Str. Principală nr. 7, jud. Ialomița, având CUI 22445255 și fiind înregistrată la registrul comerțului sub nr. J21/ 291/10.08.2009. Prin urmare, JD AGRO COCORA este operatorul de date cu caracter personal, din punct de vedere al Regulamentului, având toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate.

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție prezentul document, iar pentru a avea o înțelegere completă asupra modului în care JD AGRO COCORA prelucrează datele cu caracter personal prin intermediul prezentei pagini web, vă rugăm să consultați si Politica de cookies și Termenele și condițiile de utilizare a site-ului.

Din cuprinsul prezentului document veți putea afla și înțelege:

 1. Ce sunt datele cu caracter personal, ce înseamnă prelucrare de date, operator, persoană vizată
 2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
 3. Modurile de colectare a datelor cu caracter personal
 4. Care sunt scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și temeiul legal al prelucrării
 5. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal
 6. Cui transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal
 7. Ce transferuri de date efectuăm în afara SEE sau în afara UE
 8. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
 9. Ce măsuri am luat pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal
 10. Care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor și cum vă puteți exercita aceste drepturi
 11. Care sunt datele noastre de contact
 12. Ce sunt datele cu caracter personal, ce înseamnă prelucrare de date, operator, persoană vizată

 1. Date cu caracter personal ”înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;
 2. Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 4. Persoana vizată” înseamnă persoana fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 5. Pentru definiția extensivă a acestor termeni, precum și a altor termeni specifici domeniului protecției datelor, vă rugăm să consultați Regulamentul.
 6. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

JD AGRO COCORA prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Date de identitate– nume, prenume. În situația în care sunteți angajatul JD AGRO COCORA, colaborator sau furnizor de servicii PFA, vom mai prelucra și următoarele date ce duc la identificarea dumneavoastră în mod direct, respectiv: codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate;
 • Date de contact: număr de telefon, adresă de email. În situația în care sunteți angajatul JD AGRO COCORA, colaborator sau furnizor de servicii PFA, vom mai prelucra și următoarele date de contact ce vă privesc, respectiv: adresa de domiciliu, reședința;
 • Date privind studiile, experiența profesională, precum și orice alte date cuprinse în CV-ul furnizat. În cazul persoanelor ce aplică pentru unul dintre posturile disponibile, dorindu-și să facă parte din echipa noastră și ne furnizează în acest sens un CV, le informăm că vom prelucra datele cu caracter personal cuprinse în CV-ul furnizat;
 • Imaginea și funcția de reprezentant al unei entități persoană juridică. În situația în care efectuați o vizită la sediul nostru ori unul dintre punctele de lucru, vom prelucra imaginea dumneavoastră, surprinsă pe camerele de supraveghere, numele și prenumele, precum și funcția deținută în cadrul persoanei juridice pe care o reprezentați.
 • Date electronice de identificare. Atunci când accesați site-ul nostru, Noi vom prelucra adresa dumneavoastră IP, ora vizitei dumneavoastră și locul de unde ați accesat site-ul.
 • În situația în care aveți calitatea de angajat al societății JD AGRO COCORA, vă informăm că vom prelucra și alte categorii de date cu caracter personal ce vă privesc, după cum v-am informat prin mijloacele și instrumentele interne ale societății.

 1. Modurile de colectare a datelor cu caracter personal

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin unul sau mai multe din următoarele moduri:

 • în mod direct;
 • din rapoartele traficului înregistrate de serverele care găzduiesc site-ul;
 • prin intermediul cookie-urilor.

 • Date furnizate de către dumneavoastră în mod direct

În situația în care doriți să faceți parte din echipa noastră (în calitate de angajat, colaborator, furnizor de servicii PFA), vom prelucra datele pe care dumneavoastră ni le furnizați prin intermediul CV-ului, pentru îndeplinirea scopurilor indicate în Secțiunea 4 a prezentului document- Care sunt scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și temeiul legal al prelucrării.

De asemenea, vom prelucra datele pe care dumneavoastră ni le furnizați în mod direct în calitate de reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact pentru un colaborator sau furnizor de servicii entitate juridică.

În situația în care sunteți angajatul JD AGRO COCORA, colaborator sau furnizor PFA, vom prelucra datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sau ni le furnizați în executarea contractului de muncă/ colaborare sau prestări servicii.

 • Date din raportul de trafic al serverului

Atunci când vizitați un site web, dezvăluiți anumite informații despre dumneavoastră, ca adresa dumneavoastră IP, ora vizitei dumneavoastră, locul de unde ați accesat site-ul nostru. JD AGRO COCORA, ca și alți operatori, înregistrează această informație.

 • Date obținute prin intermediul cookie-urilor

Folosirea cookie-urilor este un standard pentru cele mai multe site-urile pe care le vizitați. Majoritatea browser-lor sunt setate să accepte cookie-uri.

JD AGRO COCORA, asemeni celorlalte site-uri utilizează cookie-uri pentru buna funcționare a site-ului și pentru a vă oferi o experiență personalizată. Pentru tipurile de cookies pe care website-ul www.agrococora.ro le utilizează, precum și pentru detalii privind modul în care le puteți gestiona vă rugăm să consultați Politica de cookies.

Este important să rețineți că, ori de câte ori dezvăluiți în mod voluntar informații personale în mediul de comunicare online, pe forumurile online, programul de e-mail, grupurile de discuții, serviciile de chat, sau alte asemenea, informația dezvăluită de dumneavoastră poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate. Deși, facem tot posibilul să protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, nu vă putem asigura sau garanta securitatea oricărui tip de informație pe care ni-l transmiteți, astfel încât transmiterea informației într-un mediu inadecvat se face pe propriul dumneavoastră risc. Trebuie să înțelegeți, de asemenea, că sunteți unicul responsabil pentru menținerea secretului informațiilor (parole, nume de utilizator, etc), legate de conturile pe care le-ați dobândit ca urmare a folosirii serviciilor oferite de noi.

 1. Care sunt scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și temeiul legal al prelucrării

Prelucrăm datele colectate de la dumneavoastră pentru realizarea următoarelor scopuri:

 • Evaluarea candidaturii pentru un post în echipa noastră

Dacă doriți să face parte din echipa JD AGRO COCORA și aplicați pentru unul dintre posturile disponibile în cadrul societății noastre, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv numele, prenumele, datele de contact, datele privind pregătirea profesională, datele privind experiența profesională și orice alte date din CV-ul furnizat, în vederea evaluării candidaturii dumneavoastră;

Temeiul legal al acestei prelucrări de date cu caracter personal este efectuarea demersurilor necesare în vedere încheierii unui contract la care persoana vizată este parte ( art. 6 alin. (1) lit. b din Regulament);

 • Îmbunătățirea conținutului informativ al paginii noastre de internet

Dacă vizitați pagina web www.agrococora.ro , vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv adresa de IP, data și ora accesării, în scopul monitorizării traficului și pentru a îmbunătăți conținutul informativ al paginii noastre de internet;

Temeiul legal al acestei prelucrări de date cu caracter personal este interesul nostru legitim de a asigura securitate paginii noastre web, precum și buna funcționare a acestei pagini (art. 6 alin. (1) lit. f din Regulament).

 • Protejarea sediului nostru, a bunurilor noastre și a personalului JD AGRO COCORA

Dacă efectuați o vizită la sediul nostru ori unul dintre punctele de lucru, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv: numele, prenumele, calitatea de reprezentant, dar și imaginea dumneavoastră, în scopul protejării spațiului în care ne desfășurăm activitatea, a bunurilor noastre, dar și a personalului ce face parte din echipa noastră;

Temeiul legal al acestei prelucrări de date cu caracter personal este: interesul nostru legitim de a asigura securitatea bunurilor noastre, precum și siguranța personalului (art. 6 alin. (1) lit. f din Regulament).

 • Executarea contractelor încheiate cu angajații

În situația în care aveți calitatea de angajat al JD AGRO COCORA, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv, numele, prenumele, pregătirea profesională, experiența profesională) în scopul executării contractului individual de muncă încheiat cu dumneavoastră, precum și în vederea respectării obligațiilor impuse în sarcina noastră de prevederile legale aplicabile. De asemenea, vom prelucra și alte date cu caracter personal ce vă privesc, după cum v-am informat prin mijloacele și instrumentele interne ale societății.

Temeiul legal al acestei prelucrări de date cu caracter personal este: executarea contractului individual de muncă la care dumneavoastră- angajatul sunteți parte- (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulament).

 • Executarea contractelor încheiate cu furnizorii

În situația în care aveți calitatea de colaborator sau furnizor de servicii persoană fizică, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv, numele, prenumele, datele de identificare fiscală, pregătirea profesională, experiența profesională) în scopul executării contractului încheiat cu dumneavoastră. De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și atunci când ne solicitați să facem anumite demersuri înainte de încheierea unui astfel de contract;

În situația în care acționați în calitate de reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact pentru un colaborator sau furnizor de servicii entitate juridică, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante (respectiv, numele, prenumele, datele de contact, poziție sau funcție deținută în cadrul entității juridice în numele sau pentru care acționați) în scopul inițierii sau executării contractului cu entitatea persoană juridică pentru care sau în numele căreia acționați;

Temeiul legal al acestei prelucrări de date cu caracter personal este: interesul legitim (art. 6 alin. (1) lit. f din Regulament).

 • Pentru realizarea intereselor noastre legitime

De asemenea, vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul satisfacerii unor interese legitime pe care le avem, respectiv:

 1. exercitarea și apărarea drepturilor noastre, inclusiv în fața autorităților sau instituțiilor publice;
 2. evaluarea și îmbunătățirea serviciilor noastre.

Temeiul legal al acestei prelucrări de date cu caracter personal este: interesul legitim (art. 6 alin. (1) lit. f din Regulament).

 1. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile indicate în Secțiune 4 a prezentului document- Care sunt scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și temeiul legal al prelucrării. Prelucrarea se realizează de către JD AGRO COCORA în mod direct (prin proprii angajați) sau prin persoane împuternicite. Prin urmare, alte persoane fizice sau juridice, cu excepția celor anterior menționate, precum și a unor situații excepționale indicate în cele ce urmează, nu vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

JD AGRO depune toate eforturile rezonabile și a adoptat măsurile necesare pentru a se asigura că angajații, colaboratorii sau împuterniciții care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în numele și pe seama societății JD AGRO COCORA, respectă prevederile aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Astfel, angajaților noștri le-au fost impuse obligații de confidențialitate în ceea ce privește datele cu caracter personal, le-au fost aduse la cunoștință mijlocele și metodele prin care trebuie să acționeze atunci când prelucrează date cu caracter personal, astfel încât să fie asigurată confidențialitatea și securitatea datelor.

În ceea ce privește împuterniciții prin intermediul cărora prelucrăm date cu caracter personal, vă informăm că recurgem numai la acele persoane care oferă garanții suficiente de securitate și confidențialitate și cu care încheiem acorduri de prelucrare a datelor, în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulament.

Referitor la accesul unor terțe persoane la datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care JD AGRO COCORA le prelucrează, vă asigurăm că depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că terții nu au acces la datele dumneavoastră, afară de cazul în care suntem în prezența unei situații de excepție. Astfel, există situații în care accesul la datele dumneavoastră este impus de prevederile legale sau îndeplinirea obiectului de activitate al societății, ori buna funcționare/ mentenanța site-ului.

Prin urmare, în anumite circumstanțe, este posibil să divulgăm anumite date cu caracter personal:

 • persoanelor care, în baza unui contract, asigură mentenanța site-ului;
 • unor consultați externi (de exemplu auditori sau avocați);
 • unor autorități sau instituții publice;
 • altor persoane fizice sau juridice care contribuie la sau asigură îndeplinirea obiectului de activitate al JD AGRO COCORA.

 1. Cui transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Ori de câte ori transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți, luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acest transfer se realizează în baza unuia dintre temeiurile legale impuse de art. 6 alin. (1) din Regulament.

 • Transferul intra-grup

JD AGRO COCORA face parte din grupul de societăți JANTZEN. Prin urmare, pentru a eficientiza comunicarea intra-grup, precum și pentru administrarea eficientă a societăților din cadrul grupului, transferăm anumite date cu caracter personal, către alte entități din grup, respectiv către societatea Jantzen Development SRL.

Acest transfer se realizează în baza interesului nostru legitim, temei legal prevăzut de art. 6 alin. (1) lit. f din Regulament.

Transferul de date cu caracter personal între societățile din cadrul aceluiași grup, în baza interesului legitim este prevăzut și de Considerentul nr. 38 din Regulament, potrivit căruia: „Operatorii care fac parte dintr-un grup de întreprinderi sau instituții afiliate unui organism central pot avea un interes legitim de a transmite date cu caracter personal în cadrul grupului de întreprinderi în scopuri administrative interne, inclusiv în scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale clienților sau angajaților. Principiile generale ale transferului de date cu caracter personal, în cadrul unui grup de întreprinderi, către o întreprindere situată într-o țară terță rămân neschimbate.”

 • Transferul către autorități sau instituții publice

Ori de câte ori avem obligația legală de a transfera datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, unei instituții sau autorități publice, ne vom îndeplini această obligație și vom transfera datele cu caracter personal pe care le prelucrăm și cu privire la care există o prevedere legală, ce impune transferul.

De asemenea, există situații nefericite în care unii dintre clienții și furnizorii noștri de servicii nu au un comportament de bună-credință (în conformitate cu legea) și acționează cu intenția de a ne prejudicia. În aceste situații, vom transfera date cu caracter personal organelor de urmărire penală și instituțiilor/ autorităților competente nu numai în baza obligației legale ce ne revine, ci și în baza interesului nostru de a preveni daunele, pentru a ne pune în executare creanțele și pentru a combate pretențiile nejustificate.

 • Transferul către furnizori

Suplimentar persoanelor împuternicite menționate mai sus, colaborăm și cu terțe părți, cărora le transmitem și datele dumneavoastră cu caracter personal, fără ca aceste părți să se supună instrucțiunilor noastre, având propriile măsuri de securitate și confidențialitate, în ceea ce privește prelucrarea datelor. Astfel de terți sunt consultanții noștri, avocații sau consultanții fiscali cărora le sunt furnizate datele, în baza unui contract și care prelucrează acele date din motive legale sau pentru a proteja interesele noastre legale. Nu vindem și nu închiriem datele dumneavoastră cu caracter personal terților în nici o circumstanță.

 1. Ce transferuri de date efectuăm în afara SEE sau în afara UE

JD AGRO nu dezvăluie și nu transferă datele cu caracter personal pe care le colectează de la dumneavoastră către state terțe din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

În situația în care, în viitor vor exista circumstanțe care vor impune transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara UE sau SEE, JD AGRO COCORA vă va informa cu privire la acest transfer și va lua toate măsurile de protecție impuse de Regulament astfel încât să fie asigurată securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 1. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

De regulă, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata de timp necesară pentru satisfacerea scopului pentru care acestea au fost colectate.

Odată îndeplinit scopul prelucrării, vom proceda la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care prevederi legale impun stocarea anumitor categorii de date cu caracter personal, situație în care vom stoca acele date cu caracter personal, pe durata de timp impusă de prevederile legale aplicabile.

 1. Ce măsuri am luat pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal

JD AGRO COCORA respectă dreptul dumneavoastră la protecția datelor cu caracter personal, depunând în acest sens toate eforturile necesare și luând toate măsurile tehnice și administrative rezonabile, astfel încât să asigure confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Confidențialitatea și securitatea informațiilor colectate de la dumneavoastră sunt prioritare pentru noi. JD AGRO COCORA nu dezvăluie informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil (cu excepția situațiilor indicate în Secțiunile 5 și 6 ale prezentului document).

Din păcate, nicio transmisie de date efectuată online nu poate fi garantată ca fiind 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a va proteja datele cu caracter personal, JD AGRO COCORA nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi, către și de la serviciile noastre online.

În momentul în care noi primim informațiile transmise de dumneavoastră însă, vă garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația în vigoare aplicabilă.

În acest sens am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne cu privire la stocarea, transmiterea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice sau în format tipărit.

În ceea ce privește securitatea electronică, operațiunile de prelucrare a datelor, inclusiv păstrarea acestora se realizează prin intermediul unor sisteme care asigură securitatea prelucrării, iar operațiunile sunt efectuate de persoane competente, care au fost informate și instruite cu privire la obligațiile privind confidențialitatea datelor cu care iau contact.

 1. Care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor și cum vă puteți exercita aceste drepturi

În conformitate cu prevederile Regulamentului aveți, în calitate de persoană vizată, următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date

În conformitate cu acest drept puteți obține din partea noastră o confirmare a prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și accesul la datele respective. Totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate nouă și care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastră, avem dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

 • Dreptul la rectificarea și actualizarea datelor

Potrivit acestui drept puteți obține rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care acestea sunt greșite sau inexacte, precum și completarea datelor cu caracter personal, în situația în care sunt incomplete;

 • Dreptul la ștergerea datelor

Potrivit acestui drept, ne puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele respective, atunci când:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce ne revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

Conform acestui drept, prevăzut de art. 18 din Regulament, aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite situații, prevăzute de Regulament;

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Potrivit acestui drept puteți primi datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către noi, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;

 • Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

 • Drepturi privitoare la profilare și decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

În temeiul acestui drept vă puteți opune profilării, precum și luării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;

 • Dreptul de a formula plângere

În baza art. 77 din Regulament, aveți dreptul de a formula o plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului;

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul

În situația în care am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal în baza consimțământului, vă puteți retrage consimțimântul cu privire la prelucrare, în orice moment, fără însă a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de noi, pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați în unul din modurile indicate după cum urmează.

Pentru cererile privitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne contactați în unul din următoarele moduri:

 • Email: mail@agrococora.ro ;
 • La adresa: Str. Principală nr.7, Comuna Cocora, Județul Ialomița, România;

Echipa JD AGRO COCORA lucrează pentru a asigura un răspuns cât mai rapid cererilor dumneavoastră, dar termenul de răspuns variază în funcție de complexitatea cererii dumneavoastră. Termenul de soluționare a cererilor este de 30 de zile.

 1. Care sunt datele noastre de contact

Pentru orice informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ne puteți contacta, după cum urmează:

 • La adresa: Str. Principală nr.7, Comuna Cocora, Județul Ialomița, România;
 • Telefonic: +40 728 291 926;
 • Email: mail@agrococora.ro .

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.